Primer pla amb llenya apilada i al fons uns cicles acostant-se per un prat cap a Mas El Carrer

Inici > Termes i condicions de contractació

Termes i condicions de contractació

   • La taxa turística no està inclosa i es farà efectiva en el moment de l’entrada.
   • Entrada de 16:00 h a 22:00 h. Sortida fins a les 11:00 h.
   • Qualsevol cancel·lació feta fins a 10 dies abans de la data d’arribada tindrà un cost d’1 € més el 4% de l’import cobrat i els costos bancaris que es puguin derivar de la cancel·lació.
   • Qualsevol cancel·lació feta durant els 10 últims dies abans a la data d’arribada suposarà la pèrdua de l’import pagat en el moment de fer la reserva (30 % del total de l’estada). El fet de no presentar-se a l’establiment el dia previst d’arribada suposarà la pèrdua del 100% de l’import de l’estada.
   • Qualsevol desperfecte a la casa o al seu contingut, serà carregat a la mateixa targeta de crèdit amb la qual s’ha fet el pagament de la reserva.

 

Condicions generals de reserva

   • Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre JELP 40 SL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que JELP 40 SL posa a la seva disposició en el seu web www.maselcarrer.com.
   • La reserva a través dels llocs web de JELP 40 SL suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de JELP 40 SL.
   • Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.
   • Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre JELP 40 SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
   • JELP 40 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, JELP 40 SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

 

Informació prèvia de la reserva:

   • JELP 40 SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.
   • Així mateix, JELP 40 SL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa a la mateixa web.
   • Per la reserva amb JELP 40 SL a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de JELP 40 SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
   • Un cop feta la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.
   • La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

 

Funcionament de la reserva


Oberta de reserves i referència de preus:

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, JELP 40 SL ofereix a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, JELP 40 SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes i / o serveis oferts en cada moment per la website de JELP 40 SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i / o serveis esmentats.

 

Indicació dels preus:

   • Cada possible reserva ofertada tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, JELP 40 SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.
   • La taxa turística no està inclosa en el preu de la reserva i es farà efectiva en el moment de l’entrada.
   • Serà necessari, en cas de no haver fet la reserva en targeta de crèdit, de deixar el número d’una targeta de crèdit per cobrir possibles desperfectes a la casa i al seu contingut o qualsevol tipus de sostracció.
   • Perquè la reserva pugui ser confirmada, aquesta haurà d’estar garantida a través d’una targeta de crèdit vàlida i emesa per una entitat bancària coneguda (s’accepten targetes de crèdit Visa, Mastercard i American Express).

 

Disponibilitat:

La disponibilitat de les ofertes per JELP 40 SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que JELP 40 SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, JELP 40 SL remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

 

Formes de pagament:

JELP 40 SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per garantir l’efectivitat de la mateixa. L’establiment efectuarà un càrrec del 30% del valor de la reserva a la targeta de crèdit en fer la reserva. La factura corresponent a la reserva, se saldarà directament a l’establiment, ja sigui en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de qualsevol altra manera acceptat per l’establiment.

 

Cancel·lació de la reserva:

   • Qualsevol cancel·lació feta fins a 10 dies abans de la data d’arribada tindrà un cost d’1 € més el 4% de l’import cobrat i els costos bancaris que puguin derivar-se de la cancel·lació.
   • Qualsevol cancel·lació feta durant els 10 últims dies abans de la data d’arribada suposarà la pèrdua de l’import pagat en el moment de fer la reserva (30% del total de l’estada). El fet de no presentar-se a l’establiment el dia previst d’arribada suposarà la pèrdua del 100% de l’import de l’estada.
   • Si l’usuari abandona l’estada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, l’establiment podrà cobrar el preu total dels serveis que restin per utilitzar.

 

Canvi de dates:

No hi haurà penalització sempre que s’avisi amb una antelació de 10 dies anteriors a la data d’arribada. En cas contrari, s’aplicaria allò convingut en la política de cancel·lació.

 

Desistiment:

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

Nombre i identitat dels clients:

   • Els clients han de facilitar el nombre i identitat d’aquells que vagin a ocupar l’apartament.
   • No es permetrà més gent de l’estipulada en el contracte.
   • S’informa al client que les dades que ens faciliti a través del formulari de contacte seran utilitzades per contestar les seves peticions d’informació i servei.
   • Així mateix, podran ser utilitzades per enviar informació, ofertes i novetats sobre els nostres apartaments.
   • En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició dirigint la seva petició a la següent adreça: C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA).

 

Arribades i sortides:

   • L’horari de check in és de dilluns a diumenge, des de les 16 fins a les 22 hores. Fora d’aquest horari s’haurà d’avisar l’establiment amb temps suficient per a una bona organització.
   • L’horari de sortida dels apartaments s’ha de fer abans de les 11 hores. S’haurà d’avisar amb antelació de l’hora prevista de sortida per revisar l’apartament, i, si s’escau, es procedirà a la devolució de la fiança.

 

Subministraments i equipament:

   • Els llençols i les tovalloles corresponents al número d’ocupants de l’apartament s’inclouen en l’inventari inicial.
   • La cuina està equipada amb els estris habituals per cuinar.
   • El subministrament d’aigua i d’electricitat està inclòs en el preu.
   • WI-FI gratuït (IMPORTANT: la wifi ens arriba via satèl·lit i es reparteix entre tots els clients dels apartaments. No sempre podem garantir una connexió estable).

 

Servei de bugaderia:

Els apartaments disposen d’un servei de bugaderia comunitària (rentadora i assecadora).

 

Neteja:

   • Els apartaments es lliuren nets.
   • La neteja diària de manteniment és responsabilitat del llogater.
   • Si el dia de sortida l’apartament no es trobés en les degudes condicions, pel que fa referència a la neteja, es descomptarà l’import de la neteja de la fiança.

 

Responsabilitats:

   • L’establiment no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de la seva estada a l’apartament, inclosos el robatori o l’incendi.
   • L’establiment tampoc no es fa responsable dels objectes personals i de valor que els clients guardin en els apartaments, ni dels danys o robatoris als vehicles que es trobin en el pàrquing, si escau.
   • L’establiment tampoc es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats un cop el client ha realitzat el check out, però s’intentarà facilitar-ne la recuperació i la localització.

 

Comportament:

   • El client serà responsable del seu propi comportament i el d’aquells que l’acompanyen.
   • Si el seu comportament no estigués d’acord amb uns estàndards mínims de convivència, l’establiment podrà exigir l’abandonament de l’apartament sense dret a devolució total o parcial dels dies restants, ni de cap indemnització.

 

Suplement per persona:

   • No es permetrà més ocupació que la de les places assignades per a cada apartament que són: apartament de 2 habitacions (1 suplementària en habitació doble) i apartament de 3 habitacions (1 suplementària en habitació doble).
   • Cada persona suplementària té un cost addicional de 23 euros per persona i nit. Tan sols un nen, menor de 3 anys, està exempt de suplement.

 

Mascotes:

Les mascotes estan permeses. En aquest cas es cobrarà un suplement de 10€/nit/mascota. En els espais exteriors compartits (jardí, piscina, barbacoes…), les mascotes han d’anar lligades. No s’admeten més de 2 animals per apartament.

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JELP 40 SL amb CIF B65399404 i domicili social situat a C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que JELP 40 SL té previst realitzar:

 

   • Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i instal·lació de galetes.
   • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
   • Base legítima: El consentiment de l’interessat.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( “dret a l’oblit”), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) o al correu electrònic JELP40@MARMUNTANYA.COM. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Les dades identificats amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Legislació i jurisdicció aplicable

Així mateix, JELP 40 SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. JELP 40 SL té el seu domicili a SANT CUGAT DEL VALLÈS, Espanya.

Obrir el xat
1
Què ens vols dir?
Hola!
Et podem ajudar?