Primer pla amb llenya apilada i al fons uns cicles acostant-se per un prat cap a Mas El Carrer

Inici > Avís legal

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), JELP 40 SL informa que és titular del lloc web www.maselcarrer.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, JELP 40 SL informa de les següents dades:

 

El titular d’aquest lloc web és JELP 40 SL, amb CIF B65399404 i domicili social a C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 42140, foli 191, full 401.470 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: informacio@marmuntanya.com.

 

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús pel lloc web de JELP 40 SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de JELP 40 SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de JELP 40 SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

   • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per JELP 40 SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
   • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per JELP 40 SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

JELP 40 SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

JELP 40 SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, JELP 40 SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

Modificacions

JELP 40 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Serveis de reserva per internet

Certs continguts de la website de JELP 40 SL contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a l’efecte per JELP 40 SL.

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JELP 40 SL amb CIF B65399404 i domicili social situat a C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que JELP 40 SL té previst realitzar:

 

   • Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i instal·lació de galetes.
   • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
   • Base legítima: El consentiment de l’interessat.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ( “dret a l’oblit”), portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal C/ SANT JOSEP ORIOL,7 – LA FLORESTA – 08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) o al correu electrònic JELP40@MARMUNTANYA.COM. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

 

Propietat intel·lectual i industrial

JELP 40 SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JELP 40 SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JELP 40 SL.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JELP 40 SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JELP 40 SL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

JELP 40 SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. JELP 40 SL té el seu domicili a SANT CUGAT DEL VALLÈS, Espanya.

Obrir el xat
1
Què ens vols dir?
Hola!
Et podem ajudar?